Imprint

Dette imprint ble sist oppdatert den 16. april 2024.

Eieren av dette nettstedet er:

Alvdalsbunad AS Aksjeselskap
Steia 7
2560 Alvdal
Norge
E-post: kai@alvdalsbunad.no
Telefonnr: 98056100
MVA ID: 922 688 966

Juridisk(e) representant(er) for Alvdalsbunad AS Aksjeselskap:

Hege Steihaug Barstad og Kai Røen

1. Generelt

Vi er villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.

2.1 Die Eigentumsanteile der Gesellschaft (Aktienkapital), die von ihr ausgegeben wurden:

30000