Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Alvdalbunad samler inn og bruker personopplysninger.

Alvdalbunad, ved eier Hege Steihaug Barstad er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger på alvdalsbunad.no

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte.

Vi utvikler og vedlikeholder selv våre nettsider. Bixby.no er vår driftsleverandør for alvdalsbunad.no.

Nettstatistikk

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering

Google Analytics er databehandler for vår nettstatistikk. Informasjon som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Informasjon fra Google Analytics utleveres ikke fra Alvdalbunad til andre aktører.

Dele innhold på sosiale medier

Nettsiden alvdalsbunad.no har funksjonalitet for å dele innhold på sosiale nettsamfunn som Facebook, Twitter og Linkedin. Informasjon om denne delingen lagres ikke hos oss, men brukes kun der og da til å dele artikkelen på nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med sunn fornuft.

Facebooks data policy

Twitter privacy policy

LinkedIn privacy policy

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.
Informasjon som samles inn på alvdalsbunad.no vil aldri, under noen omstendighet, bli delt eller solgt. Den kan heller ikke identifisere deg som person, men vil kun bli brukt til å analysere brukeratferd for å forbedre nettstedet vårt.

Følgende informasjonskapsler brukes på alvdalsbunad.no:

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics til å analysere brukeratferd på nettsidene våre. Programmet samler opplysninger om hvilke sider som blir mest lest, hva besøkende søker etter på alvdalsbunad.no osv. Informasjonen kan ikke spores tilbake til deg. Vi bruker opplysningene til å utvikle og forbedre nettsiden vår.

E-post og telefon

Alvdalsbunad benytter e-post og telefon i dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Når en ansatt slutter slettes e-postkontoen, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post ikke er kryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Telefonsamtaler logges ikke, utover av hver ansatt har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner.

Sikring av personopplysninger

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende rett.

Endring av personvernerklæringen

Alvdalsbunad forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen for å reflektere endringer av lover og regelverk samt tekniske fremskritt, og sørge for at den samsvarer med god forretningsførsel.

Dersom Alvdalsbunad endrer sin praksis vedrørende personvern kommer en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen til å gjengi disse endringene og vi kommer til å informere deg om slike endringer ved å oppdatere datoen for ikrafttredelse øverst på denne personvernerklæringen.

Innsyn/sletting personopplysninger

Ønsker du innsyn eller sletting av de personopplysningene Alvdalsbunad har lagret om deg kan du kontakte oss på hege@alvdalsbunad.no for hjelp rundt dette. 

Adresse: Alvdalsbunad, Steia 14, 2560 Alvdal.